Driving down to Zushi, Kanagawa.Beautiful beachside but bit Cloudy weather.